Raja Yoga

Raya Yoga

In de loop van vele eeuwen is de kracht van dit oorspronkelijk systeem duidelijk gebleken. Bewonderaars hebben het toen de eretitel “Koninklijk” gegeven. Vandaar de thans algemeen aanvaarde naam Raja Yoga of Koninklijke Yoga.
De lessen zijn hier omheen opgebouwd. Centraal hierin staat ook de rijke klassieke literatuur van de ”Yoga Sutra’s van Patanjali”, ”Hatha Yoga Pradipika”, “Yoga Dipika”, “Wetenschap van de Ziel”, werkboekjes m.b.t. de yama’s en niyama’s, “Subtiele Anatomie” en Micro Chakra Psychology Innertuning for Well-Being.

Het is duidelijk dat een mens zichzelf systematisch moet aanpakken, indien hij zich goed wil ontwikkelen. Door realisatie van bepaalde onbewuste aspecten kan een mens tot een betere coördinatie komen, zijn ware ”IK” ontdekken en de hoogste bewustzijnsniveaus bereiken.

Yoga traint niet alleen je lichaam, maar daagt je ook geestelijk uit, waardoor yoga geen starre discipline is maar een levend en boeiend geheel. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die de mens hanteert binnen zijn wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg, tenzij je weet in te spelen op de nieuwe situatie. Yoga is ook een MetaTheraphie, dit betekent dat het niet per definitie nodig is om de oorzaak van specifieke problemen of conflicten te achterhalen, maar deze door Yoga wel effectief opgelost word.

Er zijn duidelijke stappen in de oeroude yoga training om je langzaam maar zeker naar de hoogste spirituele niveaus te brengen.

Wat zijn die stappen?

  1. Yama’s (morele principes)
  2. Niyama’s (morele idealen)
  3. Asanas (fysieke houdingen)
  4. Bhuta Shuddhi (purificeren van de 5 elementen)
  5. Pranayama (energiebeheersing)
  6. Pratyahara (onthechting)
  7. Dharana (concentratie)
  8. Dhyana (meditatie)
  9. Samadhi (contemplatie)

Hieronder vind je een verdere uitleg van elke stap.

1. Yama’s, je onderzoekt alle automatismen die je hebt zoals gewoonte, vooroordelen, houdingen enz. Door dit te bestuderen word je bewuster van de dingen die je zonder na te denken doet, zoals ademhalen.

2. Niyama’s, na jezelf onderzocht te hebben op je automatismen ga je de nieuwe inzichten proberen toe te passen in je dagelijkse leven. Als het ware ga je minder op de automatische piloot leven.

3. Asanas, dit zijn de fysieke houdingen waar yoga om bekend staat.

4. Bhuta Shuddhi, dit is in yoga de meest essentiële stap, het reinigen van je 5 elementen aarde, water, vuur, lucht en aakaasha dit doe je door het nemen van purificaties.  

Pranayama, omdat de energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kan nu gerust met de beheersing van je energiestromen worden begonnen, hetgeen je vitaliteit en kracht drastisch zal verhogen.

6. Pratyahara, hierdoor word je gevoeliger op zintuigelijk en motorisch vlak. Je intüitie wordt hierdoor verhoogd.

7. Dharana, door bundeling of concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object, wordt je mentale kracht verhoogd.

8. Dhyana, wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt, of eenpuntige gerichtheid van je aandacht.

9. Samadhi, dan verkrijg je ware kennis, samen met het ontwaken van al je vermogens, door de geweldige kracht van het pure aanschouwen, aanvoelen of contempleren, zonder enige morele, fysieke, vitale, emotionele en mentale afleiding.